مشخصات محصول

TYPE VOLVO TWD1643GE
STANDBY - KW 560
STANDBY - KVA 700
PRIME - KW 504
PRIME - KVA 630
تعداد سیلندر 6L
نوع موتور موتورهای دیزلی ولوو
بالا