مشخصات محصول

TYPE VOLVO TAD1641GE
STANDBY - KW 440
STANDBY - KVA 550
PRIME - KW 400
PRIME - KVA 500
تعداد سیلندر 6L
نوع موتور موتورهای دیزلی ولوو
بالا