مشخصات محصول

TYPE VOLVO TAD1640GE
STANDBY - KW 405
STANDBY - KVA 506
PRIME - KW 364
PRIME - KVA 455
تعداد سیلندر 6L
نوع موتور موتورهای دیزلی ولوو
بالا