مشخصات محصول

TYPE VOLVO TAD1344GE
STANDBY - KW 360
STANDBY - KVA 450
PRIME - KW 324
PRIME - KVA 405
تعداد سیلندر 6L
نوع موتور موتورهای دیزلی ولوو
بالا