مشخصات محصول

TYPE VOLVO TAD1341GE
STANDBY - KW 284
STANDBY - KVA 355
PRIME - KW 256
PRIME - KVA 320
تعداد سیلندر 6L
نوع موتور موتورهای دیزلی ولوو
بالا