مشخصات محصول

TYPE VOLVO TAD734GE
STANDBY - KW 220
STANDBY - KVA 275
PRIME - KW 200
PRIME - KVA 250
تعداد سیلندر 6L
نوع موتور موتورهای دیزلی ولوو
بالا