موتور های دیزلی ولوو Volvo ساخت کمپانی Volvo از کمپانی های معروف و شناخته شده ایی که هم اکنون در زمینه ی طراحی و تولید انواع ژنراتورهای دیزلی و موتور دیزل با استفاده از علوم روز دنیا و در شرایط بسیار ایده آل فعالیت دارد، است
این شرکت ، موتور دیزل ولوو (Volvo) را در توان های مختلف و در کشورهای متفاوتی تولید می کند. از جمله این کشورها می توان به کشور آلمان اشاره نمود اما کشور سوئد امکان تولید موتور دیزلی با توان بالاتر را دارد.

تصویر محصول TYPE PRIME STANDBY تعداد سیلندر دانلود
KW KVA KW KVA
VOLVO TAD531GE موتورهای دیزلی ولوو VOLVO TAD531GE 88 110 80 100 4L دانلود کاتالوگ
VOLVO TAD532GE موتورهای دیزلی ولوو VOLVO TAD532GE 108 135 120 150 4L دانلود کاتالوگ
VOLVO TAD731GE موتورهای دیزلی ولوو VOLVO TAD731GE 125 157 140 175 6L دانلود کاتالوگ
VOLVO TAD732GE موتورهای دیزلی ولوو VOLVO TAD732GE 144 180 160 200 6L دانلود کاتالوگ
VOLVO TAD733GE موتورهای دیزلی ولوو VOLVO TAD733GE 176 220 196 245 6L دانلود کاتالوگ
VOLVO TAD734GE موتورهای دیزلی ولوو VOLVO TAD734GE 200 250 220 275 6L دانلود کاتالوگ
VOLVO TAD1341GE موتورهای دیزلی ولوو VOLVO TAD1341GE 256 320 284 355 6L دانلود کاتالوگ
VOLVO TAD1342GE موتورهای دیزلی ولوو VOLVO TAD1342GE 280 350 308 385 6L دانلود کاتالوگ
VOLVO TAD1343GE موتورهای دیزلی ولوو VOLVO TAD1343GE 300 375 332 415 6L دانلود کاتالوگ
VOLVO TAD1344GE موتورهای دیزلی ولوو VOLVO TAD1344GE 324 405 360 450 6L دانلود کاتالوگ
VOLVO TAD1345GE موتورهای دیزلی ولوو VOLVO TAD1345GE 360 450 400 500 6L دانلود کاتالوگ
VOLVO TAD1640GE موتورهای دیزلی ولوو VOLVO TAD1640GE 364 455 405 506 6L دانلود کاتالوگ
VOLVO TAD1641GE موتورهای دیزلی ولوو VOLVO TAD1641GE 400 500 440 550 6L دانلود کاتالوگ
VOLVO TAD1642GE موتورهای دیزلی ولوو VOLVO TAD1642GE 456 570 504 630 6L دانلود کاتالوگ
VOLVO TWD1643GE موتورهای دیزلی ولوو VOLVO TWD1643GE 504 630 560 700 6L دانلود کاتالوگ
بالا