مشخصات محصول

TYPE 1106C-P6TAG4
STANDBY - KW 160
STANDBY - KVA 200
PRIME - KW 146
PRIME - KVA 180
تعداد سیلندر 6L
نوع موتور موتور های دیزل لول
بالا