مشخصات محصول

TYPE 1006TG1A
STANDBY - KW 83.4
STANDBY - KVA 104.3
PRIME - KW 75.8
PRIME - KVA 94.8
تعداد سیلندر 6L
نوع موتور موتور های دیزل لول
بالا