مشخصات محصول

TYPE 1006TAG
STANDBY - KW 120
STANDBY - KVA 150
PRIME - KW 109
PRIME - KVA 136
تعداد سیلندر 6L
نوع موتور موتور های دیزل لول
بالا