مشخصات محصول

TYPE 1004TG
STANDBY - KW 65
STANDBY - KVA 81.3
PRIME - KW 59
PRIME - KVA 73.9
تعداد سیلندر 4L
نوع موتور موتور های دیزل لول
بالا