مشخصات محصول

TYPE 1004G
STANDBY - KW 38.7
STANDBY - KVA 48.4
PRIME - KW 35.5
PRIME - KVA 44.4
تعداد سیلندر 4L
نوع موتور موتور های دیزل لول
بالا