کامینز در بحران کرونا

کامینز در بحران کرونا

آقای لین بارجر مدیر عامل کمپانی کامینز در برنامه تلویزیونی                         Inside Indiana Business از تمامی کارمندان این شرکت در سرتاسر جهان برای مواجهه با چالش های موجود در این دوران همه گیری COVID-19قدردانی و تشکر کرد.

آقای لین بارجربه كاركنانی که در کمپانی کامینز به توانمندسازی مؤسسات كلیدی مانند بیمارستان ها و فروشگاه های مواد غذایی و همچنین شبکه توزیع مواد غذایی كمك می كنند اشاره كرد.

وی همچنین از کارمندان کامینز که در کارخانجات شرکت با تغییر در روش کار و وجود چالش ها و حفظ فاصله اجتماعی و سایر اقدامات برای حفظ محیط کار ایمن تلاش می کنند نیز قدردانی کرد.

او گفت كه كاركنان برای پشت سر گذاشتن بحران COVID-19 در جامعه با حمایت از آژانس ها و انجام اقداماتی در زمینه مراقبت از كودك ، آموزش ، مبارزه با فقر و مراقبت های دیگر را در پیش گرفته اند.

این شرکت به نیروگاه سازی تجهیزات ساختمانی که نقش اساسی در بازیابی چین داشتند بسیار کمک کرد.

شرکت کامینز در تلاش برای کمک به بیمارستان های بزرگ و مرکزی در سراسر اروپا و امریکا از دیزل ژنراتور های خود حداکثر استفاده را کرده و تکنسین های خود را برای سرویس و خدمات لحظه ای در خدمت دارد.

همچنین کامینز ازموتور های خود در کامیون های باری برای حمل مواد غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی در این بحران فراگیر استفاده می کند.

آقای لین بارجر در برنامه Inside Indiana Businessگفت: این یک بحران بسیار جدی از لحاظ بهداشتی و اقتصادی است و همه جوامع باید هدف دو سویه سلامت و اقتصاد پایدار را به طور هم زمان دنبال کنند.

او می گوید من فکر می کنم از نظر اقتصادی این یک چالش بزرگ است و شرکت هایی مانند ما که در تلاشند تا راه هایی برای حفظ سلامت کارمندان و جامعه خود بیابند و به طور موازی راه کاری یابند تا ثبات و پایداری اقتصادی خود را حفظ کنند .

لین بارجر می گوید اقداماتی از قبیل تعلیق تولید و کاهش در پرداخت در شرکتی با سابقه و افتخاری مانند کامینز بسیار دشوار است اما در حال حاضر کاری لازم می باشد تا بتوان با تمام شدن بحران با قدرت بیشتر به عرصه کار بازگشت.

به امید روزهایی بهتر برای تمام جهانیان.

بالا