Volvo penta در سایه کرونا

Volvo penta در سایه کرونا

به دلیل شیوع و نگرانی های مداوم مربوط به  Coronavirus Covid-19کلیه مناطق تجاری گروه Volvo  بطور مشترک تصمیم گرفتند درنمایشگاه Conexpo 2020 شرکت نکنند.

با اعلام پیوستن کالیفرنیا و ایالت واشنگتن و فلوریدا به وضعیت اضطراری برای جلوگیری از گسترش Coronavirus Covid-19 کلیه مناطق تجاری گروه Volvo تصمیم گرفته اند که مشارکت خود را در هفته های آینده نمایشگاه Conexpo در لاس وگاس لغو نماید.

مدیر عامل شرکت ولو می گوید :

Volvoاز حامیان بزرگ Conexpo می باشد و با وجود اینکه در حال آماده سازی برای این رویداد بوده است در حال حاضر با توجه به بحران پیش آمده معتقد است مهم ترین کار حفظ سلامت کارکنان، مشتریان و عموم مردم است و اعلام کرده است این شرکت با ابراز ناراحتی در این نمایشگاه شرکت نخواهد کرد.

بالا