پنج بینش درمورد آینده انرژی برای تولید کنندگان مستقل نیروی برق ( قسمت چهارم )

پنج بینش درمورد آینده انرژی برای تولید کنندگان مستقل نیروی برق ( قسمت چهارم )

در مورد وسایل نقلیه الکتریکی ، چهار مرحله برای ورود آنها به بخش وسایل نقلیه تجاری وجود دارد.

در این قسمت ما به موانع نهایی نگاه می کنیم که یک فناوری جدید باید بر آن غلبه کند:

سیاست ها و مقررات

در این مقالهمی خواهیم بررسی می کنیم که سیاست ها و مقررات مربوط به تجارت باید با دقت و با همکاری صنایع و موسسات تدوین شده و پایداری موضوع محدود به هیچ یک به تنهایی نمی شود و تنها با همکاری متخصصان فن آوری می توان زیرساخت و اقتصاد شرکت های نقلیه الکتریکی و همچنین کاربران نهایی و سایر سیاست گذاران را به سمت پیشرفت سوق داد.

ضمانت نظارتی

تمرکز مناسب ، مستلزم مشاوره و مکالمه مداوم و همکاری با ذینفعان به طور گسترده و سراسری است.

یکی از اهداف بلند مدت این برنامه رسیدن به آلودگی صفر و و در جهت حفظ محیط زیست است. سیاست های استاندارد صنعتی و کمک به رفع موانع موجود در زیرساخت ها ، پیشرفت را در مورد پایداری و قابلیت استفاده سیستم میسر کرده و موجب دوام و ثبات اقتصادی خواهد شد.

این ثبات اقتصادی باعث بهبود نظارت و کارآیی بازار وسایل نقلیه الکترونیکی خواهد شد.

و ارتباط نرخ مالیات با تولید گازهای گلخانه ای به طور مستقیم می باشد به طوریکه سرمایه گذاران با قدم گذاشتن در راه حفظ محیط زیست و تولید کمتر این گازها مالیات کمتری داده و افزایش بازگشت سرمایه گذاری آنها قابل توجه خواهد بود.

در حال حاضر نمونه هایی از بهترین اقدامات در حال انجامدر سراسر جهان وجود دارد.

به عنوان مثال ، در پایتخت نروژ شهر اسلو ، برنامه توسعه شهری مجموعه ای از ابتکارات را که شامل حداقل استانداردهاست برای داوطلبان شرکت در مناقصه های مربوط مد نظر قرارداده است.

آنها این سیاست را اتخاذ كرده اند تا ذینفعان بتوانند هر آنچه را که در شهر می توان با برق استفاده کرد با برق ایجاد شده کار کرده و در همین راستا توانایی بازار تجهیزات تولید برق گسترش یابد.

در حال حاضر با نگاه به شهر پیش بینی می شود تا سال 2025 کلیه اماکن ساخت و سازهای عمومی ماشین آلات و حمل و نقل بدون انتشار گازهای گلخانه ای و با استفاده از ماشین الات الکترونیکی انجام گیرد.

بخشی از موفقیت ابتکار عمل اسلو ، علاوه بر دخیل کردن ذینفعان برای عملی کردن این پروژه ، در تدوین سیاست اتخاذ شده می باشد.

با استفاده از عبارات "چه چیزی با برق کار می کند" شرکتهای ساختمانی مجبور می شوند تا وسایل نا مناسبس که هنوز برای برقی شدن آماده نیستند را در برنامه توسعه قرار ندهند و گفتگو با آنها راجع به آنچه که می تواند و یا نمی تواند با برق کار کند باعث همکاری در این زمینه و پیشرفت به سمت پایداری راه توسعه می شود.

همه را با هم جمع کنید

در سرتاسر جهان ، پیشرفت هر چه بیشتر از طریق کار سخت صورت می گیرد تا تواناییهای فن آوریوسایل الکترونیکیرا به جایی برساند که شرایط برنامه های تجاری را برآورده سازد.

این امر مستلزم آن است كه ما نیازهای زیرساختی آنها را بفهمیم و آنها را به وضوح عملی كنیم تا هزینه ها به جایی برسد كه در آن با خودروهای معمولی رقابت كنند و از آنها فراتر بروند و سیاستی را اتخاذ کنیم که موجب رشد آن ها شود.

برای کمپانی کامینز ، فرایند یافتن راه حل مناسب همیشه یک تلاش مشترک بین اعضای کمپانی است.

برای رسیدن به این اهداف کامینز قصد دارد گفتگو با ذینفعان در صنعت و سیاست و همچنین کاربران نهایی را در کار خود قرار دهد تا به یک درک مشترک رسیده و از روند موفقیت آمیز آن اطمینان حاصل شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.cummins.ir مراجعه نمایید.

بالا