پنج بینش درمورد آینده انرژی برای تولید کنندگان مستقل نیروی برق ( قسمت سوم )

پنج بینش درمورد آینده انرژی برای تولید کنندگان مستقل نیروی برق ( قسمت سوم )

در موضوع باتری وسایل نقلیه الکتریکی چهار نکته برای پذیرش آنها در بخش وسایل نقلیه تجاری وجود دارد.

در این قسمت به موانع سوم که یک فناوری جدید باید به آن غلبه کند نگاه می کنیم:

امکان سنجی اقتصادی

در حال حاضر وسایل نقلیه الکتریکی (EV) معمولاً گرانتر از معادل های متعارف خود هستند. یکی از دلایل این امر هزینه های ذاتی مواد برای تولید باتری است که به مقدار زیادی لیتیوم احتیاج دارد.

با این وجود ، با توجه به اینکه فرآیندهای به دست آمده ، کارآیی های تصفیه شده ای را نشان می دهند و مقیاس هزینه های تولید باتری های لیتیوم-یون را کاهش می دهد و کاهش این هزینه می تواند یک عامل اصلی برای وسایل نقلیه الکتریکی اولیه باشد.

در این بخش ملاحظات اقتصادی برای تولید برق را بررسی کرده و شما خوانندگان عزیز می توانید با خواند دو قسمت قبل این مقاله هر چه بیشتر در جریان این قسمت قرار بگیرید.

واقعیت اقتصادی

امروزه عوامل تصمیم گیری اقتصادی که در زمینه خرید وسایل نقلیه تجاری تاثیر گذار است برای هر کس که در حوزه ناوگان حمل و نقل فعالیت دارد آشناست.

این هزینه های گسترده را می توان به هزینه های سرمایه ای هزینه های پیش رو و هزینه های زیربنایی و هزینه های روزانه وسیله نقلیه مانند سوخت و الزامات نگهداری تقسیم کرد.

همچنین استفاده از وسایل نقیله الکتریکیمی تواند هزینه قابل توجهی را شامل شود که بسته به کاربرد آن متفاوت است.

در حالی که در دسترس بودن نقاط شارژ در خیابان برای برخی از ناوگان های وسایل نقلیه الکتریکی تجاری ، مانند ون های مسافرتی یا زیرساخت های متعلق به اتوبوس ها ضروری است و باید به طور چشمگیری اضافه شود در نتیجه ناوگان برقی جدید در واقع ممکن است نیاز به تنظیمات کاملاً متفاوت از ساختمانهای پیشین داشته باشد.

با این وجود نقاط شارژ را می توان به اشتراک گذاشت به این معنی که هزینه پیش فرض را می توان کاهش داد که در این روش پروژه های بزرگ برق می توانند بازده بهتری نسبت به پروژه های کوچکتر داشته باشند.

از منظر عملیاتی دو بخش اصلی هزینه انرژی و نگهداری هستند. هزینه های انرژیوسایل نقیله الکتریکیبه قیمت برق بستگی دارد ، به همان اندازه که هزینه های سوخت امروز در نهایت به قیمت نفت بستگی دارد. هزینه های تعمیر و نگهداری ممکن است با استفاده ازعلم مهندسی برقو نظارت بر استهلاک به حداقل برسد و پیش بینی دقیق هنگام سرویس دهی صورت گیرد.

در حالی که هزینه های اصلی سرمایه به وضوح از طریق ترکیبی از کاهش قیمت ها در طول زمان و صرفه جویی در بهره وری از وسایل نقلیه مشترکان می تواند وجود داشته باشد ، باید دیدسیاست و مقررات چگونه بر الکتریسیته وسایل نقلیه تجاری تأثیر دارد؟

در مقاله بعدی ما رو دنبال کنید.

بالا