VOLVO PENTA همگام با صندوق جهانی طبیعت (WWF)

VOLVO PENTA همگام با صندوق جهانی طبیعت (WWF)برنامه نجات دهنده آب و هوا

ولوو پنتا با تکمیل جدیدترین موتور ​​خود ، درصدد افزایش تعهدات خود نسبت به برنامه WWF است.

Volvo Penta با داشتن 5٪ کاهش مصرف سوخت در موتور های نسل پنجم ، گام دیگری در کاهش تأثیر آن بر محیط زیست برداشته است.

ولوو پنتا تعهد خود را نسبت به برنامهصندوق جهانی طبیعت با موتورهاینسل پنجم گسترش می دهد

از سال 2014 ولوو پنتا به عنوان بخشی گسترده از گروه ولوو ، عضو برنامه WWF شده است. هدف از این برنامه که توسط WWF (صندوق جهانی طبیعت) اجرا می شود ، تشویق تجارت و صنعت های بزرگ برای انجام تعهدات آن ها در راه کمک به کاهش تأثیر منفی بر محیط زیست است.

سسیلیا گونارسون ، مدیر محیط زیست ولوو پنتا می گوید ، برنامه صرفه جویی در آب و هوا با چشم انداز ما همراه است تا به عنوان رهبر جهانی در راه حل های پایدار اترژیتبدیل شود. ما تعهد کرده ایم تا آگاهی های زیست محیطی و فناوری های جدید و کارآمد را توسعه داده و توسعه پایدار را ترغیب کنیم.

ولوو پنتا به سه طریق متعهد است :

ولو پنتا در موتورهای D5 و D8 مصرف سوخت را تا 2% کاهش داده است.

همچنین با ایجاد فناوری جدید (آی پی آس) در موتور های نسل پنجم خود توانسته است با کاهش فشار بر روی شفت های ورودی مصرف سوخت را تا 30% کاهش دهد.

یک شرکت همگام با برنامه نجات دهنده آب و هوا متعهد است که در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و اجرای رویکردهای مثبت آب و هوا بهترین تلاش خود را کند و این دلگرم کننده است که ببینید Volvo Penta پیشرفت چشمگیری در کاهش اثر کربن خود داشته است .

موتورهای نسل پنجم ولوو پنتا در تست های میدانی بسیار امیدوار کننده به اثبات رسیده اند که باعث کاهش مصرف سوخت تا 5٪ در مقابل موتورهای نسل چهارم می باشد.

دیزل ژنراتور های تولید اترژی ، موتورهای نسل پنجم برای ژنوتیپ های سیار تا 3٪ از مصرف سوخت بهتر در مقابل موتورهای نسل سوم برخوردار هستند

هنگامی که شرکت سوئدی Dalby Maskin به عنوان بخشی از آزمایش میدانی باموتور D13 نسل پنجم به برنامه نجات دهنده آب و هوا پیوست توانست در هر ساعت 15 لیتر سوخت صرفه جویی کند.

این شرکت با بهینه سازی عملیاتی خود توانسته به میزان 2000 ساعت در سال موفق به صرفه جویی 30000 لیتر سوخت و 80 تن CO2 از خروجی اگزوز موتور ها در سال شده است. که مطابق آمارهای اخیر اتحادیه اروپا ، این برابر است با میزان تولید CO2 سالانه 11 نفر در سال

گونارسون می افزاید: "پیشرفت هایی که ما با موتورهای نسل پنجم خود انجام داده ایم ، برنده واقعی است ، هم برای محیط زیست و هم برای مشتریان." "ما هم سطح انتشار و هم مصرف سوخت را کاهش دادیم که نه تنها باعث کاهش CO2 دراتمسفر بلکه کل هزینه مالکیت مشتری می شود."

گونارسون می گوید : پیشرفت هایی که ما با موتورهای نسل پنجم انجام داده ایم ، برنده واقعی است ، هم برای محیط زیست و هم مشتریان ما!

ما هم سطح انتشار و هم مصرف سوخت را کاهش داده ایم که نه تنها باعث کاهش CO2 به جو بلکه باعث کاهش کل هزینه مالکیت برای مشتری می شود.

بالا