پرکینز در نمایشگاه مونیخ - آلمان

پرکینز در نمایشگاه مونیخ - آلمان

پرکینزدرنمایشگاه Bauma مونیخ، 8 تا 14 آوریل ،  با 85 سال سابقه نمایش کاملی از موتورهای خود و دستآورد های جدید خود را در مرحله V و تکنولوژی های آینده و خدمات پس از فروش و راه حل های دیجیتالی را دارد.

همکاری با مشتری، ارائه راه حل های مناسب برای سازندگان اصلی تجهیزات (OEMs) به عنوان پایه اصلی اهداف پرکینز است و همچنین انتخاب موتورهای خود را برای امروز و آینده نشان می دهد.

در Bauma مونیخ 2019پرکینزپنج موتور از محدوده مرحله ES V طراحی شده است که به منظور رعایت استانداردهای جدید اخذ شده است که از سال جاری برای موتورهای برقی دیزلی و موتورهای برقی در تمامی قدرت ها قابل اجرا است.

خدمات پس از فروش مهم ترین عامل نگهداری از مشتریان است

پرکینز می داند که مشتریان نیاز به نگه داشتن ماشین های خود را به طور قابل اعتماد برای مدت طولانی تر دارند به طوری که آنها می توانند بازده سرمایه خود را به حداکثر برسانند.

برای برآورده ساختن این نیازها، پرکینز در راه حل های نوآورانه جدید سرمایه گذاری کرده است تا به مشتریان در هر مرحله از چرخه عمر موتور، انتخاب، کیفیت و ارزش بیشتری بدهد.

بالا