نو آوری مک آلته در نمایشگاه برق خاورمیانه 2019

نو آوری مک آلته در نمایشگاه برق خاورمیانه 2019

شرکت مک آلته علاوه بر معرفی محصولات جدید، آپ مک آلتهجدید خود را که برای دانلود منحصر به فرد در فروشگاه اپل وگوگل پلیاست را راه اندازی خواهد کرد.

این برنامه جدید کاربران را قادر می سازد تا بهرگلاتور ولتاژ اتوماتیک مک آلتهمتصل شده و بر روند انتخاب خود نظارت داشته باشند و همچنین از خدمات اضافی شامل نمودارها و نقشه های قطعات به منظور ایجاد مشخصات بهره ببرند.

ماریو کارارو، از مدیران مک آلته، گفت: "ما می خواهیم مشتریان ما درک بهتری از عملکرد ژنراتورهای مورد نظر خود را داشته باشند. با استفاده ازآپ مک آلتهدر عصر تکنولوژی می توانروند رشد در بخش های سنتی مانند تولید برق را شاهد باشیم، زیرا شرکت های بیشتری توانایی استفاده از تکنولوژی را برای به دست آوردن بهترین نتیجه را تجربه می کنند.

ما امیدواریم مشتریان ما از آپ مک آلتهو راه حل های دیجیتالی ما در نمایشگاه لذت ببرند. "

بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل