علت زمانی که موتور نامنظم کار میکند یا اینکه در حال بدون بار تند و کند میشود

 

1- فنر پمپ سوخت شکسته است : فنر تعویض شود .

2- پیستون پمپ سوخت دیزل ژنراتور گیر میکند  :  پیستون پمپ را باز کرده و آنرا تمیز کنید و در صورت لزوم تعویض شود.

3- سوراخ های انژکتور خراب است : کلاهک را باز کرده، آنرا تمیز و آزمایش کنید.

 

بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل