در حال به روز رسانی محصولات این مجموعه هستیم برای اطاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ تماس بگیرید...

تصویر مدل موتور تیپ موتور ژنراتور PRIME STANDBY دانلود
KW KVA KW KVA
AP 15PE PERKINS 403A-15G1 Mecc Alte -ECP28 0S/4 10.4 13 16.6 14.5 دانلود کاتالوگ
AP 22PE PERKINS 404A-22G1 Mecc Alte -ECP28 M/4 16 20 17.6 22 دانلود کاتالوگ
AP 33P PERKINS 1103A-33G Mecc Alte -ECP28-VL/4 24 30 26.4 33 دانلود کاتالوگ
AP 50P PERKINS 1103A-33TG1 Mecc Alte - 36 45 40 50
AP 66P PERKINS 1103A-33TG2 Mecc Alte - 48 60 52.8 66
AP 72P PERKINS 1104A-44TG1 Mecc Alte -ECP32-3L/4 52.8 66 57.8 72 دانلود کاتالوگ
AP 88P PERKINS 1104A-44TG2 Mecc Alte -ECP34-1S/4 64 80 70.4 88 دانلود کاتالوگ
AP 110P PERKINS 1104C-44TAG2 Mecc Alte -ECP34-2S/4 80 100 88 110 دانلود کاتالوگ
AP 150P PERKINS 1106A-70TG1 Mecc Alte -ECP34-1L/4 108 135 120 150 دانلود کاتالوگ
AP 165P PERKINS 1106A-70TAG2 Mecc Alte - 120 150 132 165
AP 200P PERKINS 1106A-70TAG3 Mecc Alte -ECO38-1SN/4 144 180 160 200 دانلود کاتالوگ
AP 220P PERKINS 1106A-70TAG4 Mecc Alte 160 200 176 220
AP 220E PERKINS 1506A-E88TAG1 Mecc Alte 160 200 176 220
AP 250E PERKINS 1506A-E88TAG2 Mecc Alte 180 225 200 250
AP 275E PERKINS 1506A-E88TAG3 Mecc Alte- ECO38-1LN/4 200 250 220 275 دانلود کاتالوگ
AP 330E PERKINS 1506A-E88TAG5 Mecc Alte-ECO38-2LN/4 240 300 264 330 دانلود کاتالوگ
AP 385E PERKINS 2206A-E13TAG2 Mecc Alte-ECO38-3LN/4 280 350 308 385 دانلود کاتالوگ
AP 400E PERKINS 2206C-E13TAG2 Mecc Alte- 280 350 320 400
AP 440E PERKINS 2206A-E13TAG3 Mecc Alte- ECO40-1S/4 320 400 350 440 دانلود کاتالوگ
AP 450E PERKINS 2206C-E13TAG3 Mecc Alte 328 410 360 450
AP 500PE PERKINS 2506C-E15TAG1 Mecc Alte -ECO40-3S/4 364 455 400 500 دانلود کاتالوگ
AP 550PE PERKINS 2506C-E15TAG2 Mecc Alte -ECO40-3S/4 400 500 440 550 دانلود کاتالوگ
AP 660 PERKINS 2806A-E18TAG1A Mecc Alte 480 600 528 660
AP 715 PERKINS 2806A-E18TAG2 Mecc Alte 520 650 572 715
AP 825 PERKINS 4006-23TAG2A Mecc Alte 600 750 660 825
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل