در حال به روز رسانی محصولات این مجموعه هستیم برای اطاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ تماس بگیرید...

تصویر مدل موتور تیپ موتور ژنراتور PRIME STANDBY دانلود
KW KVA KW KVA
C17 D5 C17 D5 CUMMINS POWER X2.5-G2 STAMFORD -PI044G 12 15 13 16
C22 D5 C22 D5 CUMMINS POWER X2.5-G2 STAMFORD -PI144D 16 20 17 22
C28 D5 C28 D5 CUMMINS POWER X2.5-G2 STAMFORD -PI144F 20 25 22 27.5
C33 D5 C33 D5 CUMMINS POWER X3.3-G1 STAMFORD -PI144G 24 30 26 33
C38 D5 C38 D5 CUMMINS POWER X3.3-G1 STAMFORD -PI144H 28 35 30 38
C44 D5 C44 D5 CUMMINS POWER S3.8-G4 STAMFORD -UCI224C 32 40 35 44
C55 D5 C55 D5 CUMMINS POWER S3.8-G6 STAMFORD -UCI224D 40 50 44 55
C66 D5 C66 D5 CUMMINS POWER S3.8-G7 STAMFORD -UCI224F 48 60 52 66
C44 D5e C44 D5e CUMMINS POWER 4BTAA3.3-G14 STAMFORD -UCI224C 32 40 35 44
C55 D5e C55 D5e CUMMINS POWER 4BTAA3.3-G14 STAMFORD -UCI224D 50 50 44 55
C66 D5e C66 D5e CUMMINS POWER 4BTAA3.3-G14 STAMFORD -UCI224F 48 60 53 66
C44 D5L C44 D5L CUMMINS POWER 4BTAA3.3-G13 STAMFORD -UCI224C 32 40 35 44
C55 D5L C55 D5L CUMMINS POWER 4BTAA3.3-G13 STAMFORD -UCI224D 40 50 44 55
C66 D5L C66 D5L CUMMINS POWER 4BTAA3.3-G13 STAMFORD -UCI224F 48 60 53 66
C90 D5 C90 D5 CUMMINS POWER 6BTA5.9-G5 STAMFORD -UCI224G 65 82 72 90
C110 D5 C110 D5 CUMMINS POWER 6BTA5.9-G5 STAMFORD -UCI274C 80 100 88 110
C150 D5 C150 D5 CUMMINS POWER 6BTAA5.9-G6 STAMFORD -UCI274E 109 136 120 150
C170 D5 C170 D5 CUMMINS POWER 6BTAA5.9-7 STAMFORD -UCI274F 124 155 136 170
C175 D5e C175 D5e CUMMINS POWER QSB7-G5 STAMFORD -UCI274F 126 158 140 175
C200 D5e C200 D5e CUMMINS POWER QSB7-G5 STAMFORD -UCI274h 146 182 160 200
C220 D5e C220 D5e CUMMINS POWER QSB7-G5 STAMFORD -UCI274h 160 200 176 220
C220 D5 C220 D5 CUMMINS POWER 6CTAA8.3-G7 STAMFORD -UCI274H 160 200 176 220
C250 D5 C250 D5 CUMMINS POWER 6CTAA8.3-G9 STAMFORD -UCI274J 182 227 200 250
C275 D5 C275 D5 CUMMINS POWER QSL9-G5 STAMFORD -UCI274K 200 250 220 275
C300 D5 C300 D5 CUMMINS POWER QSL9-G5 STAMFORD -HCI444D 220 275 240 300
صفحه1 از2
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل