مشخصات محصول


TYPE ECO38-2S/4
KW 160
KVA 200
بالا