در حال به روز رسانی محصولات این مجموعه هستیم برای اطاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ تماس بگیرید...

تصویر TYPE POWER دانلود
KW KVA
PRO35S C/4 400 500
PRO35S D/4 440 550
PRO35M E/4 480 600
PRO35M F/4 536 670
PRO35M G/4 580 725
PRO35L H/4 640 800
صفحه2 از2
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل