در حال به روز رسانی محصولات این مجموعه هستیم برای اطاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ تماس بگیرید...

تصویر TYPE PRIME STANDBY تعداد سیلندر دانلود
KW KVA KW KVA
QSK23-G3 648 810 720 900 دانلود کاتالوگ
VTA28-G6 722 750 968 825 دانلود کاتالوگ
VTA28-G5 512 640 565 706 دانلود کاتالوگ
QSX15-G8 400 500 440 550 دانلود کاتالوگ
KTA19-G4 400 500 440 550 دانلود کاتالوگ
NTA855-G7 320 400 352 440
NTA855-G4 292 365 320 400 دانلود کاتالوگ
NTA855-G6 256 325 280 356 دانلود کاتالوگ
QSL9-G5 240 300 264 330 دانلود کاتالوگ
6CTAA8.3-G2 181 227 200 250 دانلود کاتالوگ
6CTAA8.3-G1 160 200 176 220 دانلود کاتالوگ
6CTAA8.3G2 160 200 176 220 دانلود کاتالوگ
6BTAA-5.9G7 124 155 136 170
6BTA-5.9G2 109 136 120 150
6BTA5.9G2-1 90 113 100 125 دانلود کاتالوگ
6BTA-5.9G5 80 100 88 110
صفحه2 از2
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل