مشخصات محصول

TYPE QSK78-G9
STANDBY - KW 2400
STANDBY - KVA 3000
PRIME - KW 2200
PRIME - KVA 2750
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل