در حال به روز رسانی محصولات این مجموعه هستیم برای اطاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ تماس بگیرید...

تصویر TYPE PRIME STANDBY تعداد سیلندر دانلود
KW KVA KW KVA
2506A-E15TAG1 364 455 400 500 دانلود کاتالوگ
2506A-E15TAG2 400 500 440 550 دانلود کاتالوگ
2806A-E18TAG1A 480 600 528 660 دانلود کاتالوگ
2806A-E18TAG2 520 650 560 700 دانلود کاتالوگ
4006-23TAG2A 600 750 660 825 دانلود کاتالوگ
4006-23TAG3A 640 800 720 900 دانلود کاتالوگ
4008TAG1A 720 900 800 1000 دانلود کاتالوگ
4008-30TAG1 720 900 800 1000
4008-30TAG2 800 1000 900 1125
4008-30TAG3 900 1125 1000 1250
4012-46TAG0A 1000 1250 1100 1375
4012-46TAG1A 1100 1350 1200 1500
4012-46TWG4A 1200 1500 1280 1600
4012-46TAG2A 1200 1500 1320 1650
4012-46TAG3A 1368 1710 1500 1875
4016TAG1A 1480 1850 1600 2000
4012-46TWG2A 1000 1250 1100 1375
4012-46TWG3A 1100 1350 1200 1500 دانلود کاتالوگ
403A-11G1 7.2 9 8 10 دانلود کاتالوگ
403D-07G 4.7 5.8 5.1 6.4 دانلود کاتالوگ
صفحه2 از2
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل