مشخصات محصول

TYPE 1506A-E88TAG3
STANDBY - KW 220
STANDBY - KVA 275
PRIME - KW 200
PRIME - KVA 250
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل