مشخصات محصول

TYPE 1104C-44TG1
STANDBY - KW 53
STANDBY - KVA 67
PRIME - KW 48
PRIME - KVA 60
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل