مشخصات محصول

TYPE 1103A-33TG2
STANDBY - KW 53
STANDBY - KVA 66
PRIME - KW 48
PRIME - KVA 60
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل