در حال به روز رسانی محصولات این مجموعه هستیم برای اطاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ تماس بگیرید...

تصویر TYPE PRIME STANDBY تعداد سیلندر دانلود
KW KVA KW KVA
3/152 3/152 26 32 3
4/236 4/236 34 42 4
4/224 4/224 40 50 4
4/244 TG1 4/244 TG1 48 60 4
4/248 4/248 40 50 4
6/60 6/60 58 72 4
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل