مشخصات محصول

TYPE VOLVO TAD1345GE
STANDBY - KW 360
STANDBY - KVA 450
PRIME - KW 400
PRIME - KVA 500
تعداد سیلندر 6L
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل