مشخصات محصول

TYPE VOLVO TAD733GE
STANDBY - KW 176
STANDBY - KVA 220
PRIME - KW 196
PRIME - KVA 245
تعداد سیلندر 6L
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل