مشخصات محصول

TYPE VOLVO TAD731GE
STANDBY - KW 125
STANDBY - KVA 157
PRIME - KW 140
PRIME - KVA 175
تعداد سیلندر 6L
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل