مشخصات محصول

TYPE VOLVO TAD531GE
STANDBY - KW 80
STANDBY - KVA 100
PRIME - KW 88
PRIME - KVA 110
تعداد سیلندر 4L
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل