در حال به روز رسانی محصولات این مجموعه هستیم برای اطاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ تماس بگیرید...

تصویر TYPE PRIME STANDBY تعداد سیلندر دانلود
KW KVA KW KVA
1003G 1003G 22 27.5 26 32.5 3L دانلود کاتالوگ
1003TG 1003TG 35 43.7 38 47.5 3L دانلود کاتالوگ
1004G 1004G 35.5 44.4 38.7 48.4 4L دانلود کاتالوگ
1004TG 1004TG 59 73.9 65 81.3 4L دانلود کاتالوگ
1006TAG 1006TAG 109 136 120 150 6L دانلود کاتالوگ
1006TG1A 1006TG1A 75.8 94.8 83.4 104.3 6L دانلود کاتالوگ
1006TG2A 1006TG2A 83.1 103.9 91.4 114.3 6L دانلود کاتالوگ
1106C-P6TAG4 1106C-P6TAG4 146 180 160 200 6L دانلود کاتالوگ
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل